Henkilötietolain ((523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

Tmi Masseter

Hallainvuorentie 19 H 27

00920 Helsinki

Y-tunnus 2138841-1

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tmi Masseter / Liisa Tikka

sähköposti: liisa.tikka@masseter.fi

 

Rekisterin nimi

Tmi Masseter asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Tmi Masseterin asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat joko ostaneet Tmi Masseterin palveluja tai liittyneet yrityksen sähköpostilistalle.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Masseterin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten (kurssi- ja luento-ilmoittautumiset, yksityiskoulutus, koirahieronta) arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista (palveluista)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 

Rekisterin suojaus

Tmi Massetern asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Tmi Masseterin henkilökunta tai muut henkilöt joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen luovutus

Tmi Masseter ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Tmi Masseter voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennetuihin tietoihin Tmi Masseterin asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

Tmi Masseter

Hallainvuorentie 19 H 27

00920 Helsinki

Tmi Masseter vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä enintään kolmen kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (liisa.tikka@masseter.fi).