Tmi Masseter on vuonna 2007 perustettu yritys, joka tarjoaa eläinkoulutus-, konsultointi- ja luentopalveluja, sekä myy alan tarvikkeita. Yrityksen motto "Kieltämättä paras" kuvastaa tapaamme toimia koirien parissa. Lähtökohtaisesti harjoitukset pyritään rakentamaan niin, että koiralla on aina mahdollisuus toimia oikein. Kieltäminen ei edistä oppimista, vaan ainoastaan katkaisee ei-toivotun toiminnan. Toki koiraperheessä tulee olla yhteiset säännöt, joita eläinkin noudattaa.

Sekä ihmisen että koiran pitäisi nauttia koulutuksesta sekä sen tuloksista. Koulutettu koira on myös ilo ympäristölleen. Tottelevaisuus mahdollistaa koiralle suuremman vapauden sekä stressittömämmän elämän.

Koulutuksemme pohjautuvat operanttiin koulutukseen (usein puhutaan naksutinkoulutuksesta). Operantisti koulutettu koira pyrkii itse aktiivisesti tarjoamaan erilaisia käytöksiä, joista sitten ohjaaja valitsee ne asiat, joita haluaa vahvistaa. Niin kursseillamme kuin yksityiskoulutuksessamme nojaudutaan vahvasti käyttäytymistieteisiin. Koulutuksen tärkein osa-alue on palkkion oikea käyttö. Emme hyväksy menetelmiä, joilla vahingoitetaan eläimiä henkisesti tai fyysisesti.
 

Kouluttajat Liisa Tikka, Liisa Pennanen, Nanna Hämäläinen ja Heli Roivas ovat suorittaneet eläintenhoitajan ammattitutkinnon erikoistumisalanaan eläintenkouluttaminen, ja ovat Suomen eläintenkouluttajat ry:n jäseniä. Lue Suomen eläintenkouluttajat ry:n Hyvän kouluttajan tunnuslista täältä!

 

Kurssilaiset ja koulutettavat ovat vastuuvakuutettuja. Tmi Masseter on Helsingin Yrittäjien jäsen.

 

Henkilötietolain ((523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterin pitäjä

Tmi Masseter

Hallainvuorentie 19 H 27

00920 Helsinki

Y-tunnus 2138841-1

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tmi Masseter / Liisa Tikka

sähköposti: liisa.tikka@masseter.fi

 

Rekisterin nimi

Tmi Masseter asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteri on Tmi Masseterin asiakasrekisteri. Rekisterissä olevat henkilöt ovat joko ostaneet Tmi Masseterin palveluja tai liittyneet yrityksen sähköpostilistalle.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tmi Masseterin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten (kurssi- ja luento-ilmoittautumiset, yksityiskoulutus, koirahieronta) arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään tilauksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle, eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista (palveluista)

Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 

Rekisterin suojaus

Tmi Massetern asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Järjestelmän tietoihin pääsevät ainoastaan Tmi Masseterin henkilökunta tai muut henkilöt joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen luovutus

Tmi Masseter ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille tahoille. Tmi Masseter voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä tallennetuihin tietoihin Tmi Masseterin asiakasrekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:

Tmi Masseter

Hallainvuorentie 19 H 27

00920 Helsinki

Tmi Masseter vastaa kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä enintään kolmen kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- ja mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun (liisa.tikka@masseter.fi).