Tyytyväinen kotikoira - hihnakävelyn harmoniaa -koulutusviikonloppu

Luento 28.9. klo 10-13
käytännön harjoitukset yksityiskoulutuksena 30min/koirakko joko 28.9. tai 29.9. klo 13.30-16.00 välillä

Hinta: pelkkä luento 35€; luento ja 30min harjoitus 65€, ilmoittaudu  KOIRAKKOPAIKAT OVAT TÄYNNÄ

 

Hihnassa kulkeminen on jokapäiväistä toimintaa, jossa pienikin haaste tuottaa suurta päänvaivaa. Ulkoilun ja lenkkeilyn pitäisi olla molemmille, sekä koiralle että omistajalle, mukavaa ja palauttavaa toimintaa. Kuitenkin hihnassa kulkemiseen liittyy paljon haasteita sekä ympäristön paineita. Hienoon hihnassakulkemiseen ei ole olemassa pikaratkaisuja, mutta muutamien perustaitojen avulla tilanteen saa helpommin hallintaan. Kun hihnakävely käännetään vuoropuheluksi, koira saa uusia työkaluja vaikuttaa itsekin lenkin kulkuun. Lenkkeily on huomattavasti mukavampaa, kun koirakin haluaa samoja asioita kuin omistaja.

Luennon aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin:

  • Miten koiran saa lopettamaan vetämisen ja tempoilun?
  • Mitä voi tehdä rähjäämistilanteissa?
  • Miten koiraa voi motivoida lenkille?
  • Mitä voi tehdä, kun makupalat eivät toimi lenkillä?

 

Koulutuspäivien opettajana toimii Jaana Pohjola, eläinten käytösneuvoja (BSc, MSc, AmO). Jaanalla on kaksi yliopistotutkintoa eläinten käyttäytymisestä ja hän on kehittänyt ja soveltanut vuosien varrella uusia menetelmiä erityisesti arkisten ongelmien voittamiseen.

 

 

Tyytyväinen kotikoira - koira yksin kotona -luento

Luento 29.9. klo 10-13
Hinta: 35€, ilmoittaudu

 

Yksin oleminen kuuluu lähes jokaisen koiran arkeen. Yksinoloaika onkin koiralle usein tärkeää lepoaikaa ja siitä syystä haasteet yksinolossa näkyvät usein myös muussa elämässä stressioireina. Yksinolon ongelmat kuormittavat sekä koiraa että omistajaa ja ongelmatilanne ei juuri koskaan ratkea itsestään. Yksin oleminen ja yksin viihtyminen eivät ole yksittäisiä temppuja, vaan niihin vaikuttaa moni asia koiran elämässä. Yksinolo-ongelman ennaltaehkäisy ja hoito on kokonaiskuvan hallintaa, jossa huomioidaan koiran ajankäyttö ja toisaalta kehitetään tärkeitä tuki- ja taustataitoja.

Luennon aikana saat vastauksia näihin kysymyksiin:

  • Miten voin hallita koiran stressiä?
  • Miten koiran saa viihtymään yksin?
  • Miten yksin jäämistä voi harjoitella työpäivien jälkeen?
  • Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat yksin jäämisen vaikeuteen?

 

Luennoitsijana toimii Jaana Pohjola, eläinten käytösneuvoja (BSc, MSc, AmO). Jaanalla on kaksi yliopistotutkintoa eläinten käyttäytymisestä ja hän on kehittänyt ja soveltanut vuosien varrella uusia menetelmiä erityisesti arkisten ongelmien voittamiseen.

 

 

kuvia

Funktionaalinen arvio ja -analyysi koirien käyttäytymisongelmissa -koulutuspäivä

Lauantaina 2.11. klo 10-16, ilmoittaudu YKSI KOIRAKKOPAIKKA VAPAANA

Koirakkopaikka 60€, kuuntelijapaikka 30€

 

Eläimen ongelmallisen käyttäytymisen taustalla on aina jokin syy. Eläin pyrkii käyttäytymisellään hallitsemaan tai muuttamaan ympäristöä ja siellä olevia asioita. Ongelmallista käyttäytymistä muutettaessa kriittisin osa koulutusprosessia on käyttäytymisen funktion, eli käyttäytymistä ylläpitävien syiden selvittäminen.

 

Funktionaalinen arviointi ja -analyysi perustuu käyttäytymisanalyysiin. Sen tarkoituksena on selvittää ongelmallisen käyttäytymisen syitä ja löytää oikeanlaiset koulutusmenetelmät käyttäytymisen muuttamiseksi. Funktionaalisen analyysin avulla selvitetään käyttäytymistä ylläpitävät tekijät, joita voidaan hyödyntää koulutuksessa vahvistamaan haluttua käyttäytymistä. Funktionaalisen analyysin avulla haluttua käyttäytymistä voidaan vahvistaa luonnollisin, koiran itse määrittämin vahvistein keinotekoisten vahvisteiden sijaan.

Koulutuspäivä sisältää noin tunnin luennon ja kuusi koirakkopaikkaa. Koirakot saavat 40min yksilöllistä koulutusaikaa, jossa funktionaalisen arvion ja -analyysin avulla selvitetään käyttäytymistä ylläpitävä syy, jonka avulla luodaan yksilöllinen koulutussuunnitelma ja harjoitukset käyttäytymisen muuttamiseksi.

 

Koirakkopaikoille osallistuville lähetetään ennakkotietolomake, jotta koulutuksessa ennätetään keskittymään funktionaaliseen analyysiin ja koulutukseen. Kouluttajana toimii Emmi Hakio (käyttäytymisanalyyttisen eläinkoulutuksen asiantuntija ja koiranomi), joka on yli kymmenen vuoden ajan toiminut tavallisten koiranomistajien apuna erilaisissa koirien käyttäytymisongelmissa ja arjen haasteissa.

jänskä

Koulutuksen perusteet -luento

Luento sisältyy useimpiin kursseihimme. Perheenjäsenten lisäpaikat 10€/hlö. Kurssien ulkopuoliset osallistujat 20€.

Koulutuksen perusteet -luennolla tutustutaan siihen miten koira oppii. Käymme läpi teoriassa ja käytännön esimerkein mm. tehokkaan palkkionkäytön perusteet, erilaiset käytöksen aikaansaamisen keinot sekä opimme koulutuksen kulmakivet: ajoituksen, kriteerinhallinnan ja vahvistetiheyden tärkeyden. Luento sisältää esimerkkivideoita ja yleensä myös käytännön demoja esimerkkikoiran kanssa. Luennon aikana pidetään yksi tauko.

Seuraavat luentopäivät ovat:

la 21.9. klo 11-14 ilmoittaudu
la 5.10. klo 16-19 ilmoittaudu