Rally Freestyle Elements - uusi harrastuslaji

Teksti: Liisa Tikka

 

Rally FrEe on uusi Yhdysvalloissa kehitetty koiraharrastuslaji. Rally FrEe:n kotisivut avattiin elokuussa 2012 ja ensimmäiset videokilpailut järjestettiin Seattlessa tammikuussa 2013. Nimilyhenne FrEe tulee sanoista Freestyle Elements. Käytännössä laji siis yhdistää koiratanssia ja rally-tokoa tuoden erilaiset koiratanssiliikkeet ja seuraamisasennot kylttien kohdalla suoritettaviksi. Laji on alunperin suunniteltu nimenomaan eräänlaiseksi “esikouluksi” koiratanssiharrastajille.

 

Rally FrEe:ssä on kolme tasoluokkaa, ja suoritusten vaikeusaste lisääntyy vähitellen. Kylttejä kaikissa luokissa on kuitenkin sama määrä, 15 kappaletta. Koiran tulee osata tehdä tehtävät ja seurata ohjaajan vasemmalla, oikealla, edessä (kasvotusten ohjaajan kanssa) tai takana (ohjaaja selin koiraan). Ensimmäiset kolme asentoa ovat jo alokasluokassa; ohjaajan takana seuraaminen on avoimen luokan tehtävä.

Vuoden 2016 alusta on tulossa mukaan myös muutama muutos. Jatkossa "Encore" -luokassa saa kilpailla samalla vaikeustasolla niin kauan, kuin haluaa (normaalisti viiden hyväksytyn tuloksen jälkeen on ollut pakko siirtyä seuraavaan luokkaan). Lisäksi jatkossa tarjolla on myös "Skills Test" -mahdollisuus, jossa koirakko näyttää 14 valitsemaansa kylttiä sekä kumarrus -kyltin ilman, että kyltit ovat radan muodossa.

 

Kyltit

 

Osa kylteistä on käytännössä samoja kuin rally-tokossa. Näitä ovat esimerkiksi 270 asteen käännökset, 360 asteen ympyrä, pyörähdys, monet puolenvaihdot ja täyskäännökset. Rally FrEe:n alokasluokassa on mm. rally-tokon voittajaluokasta tutut täyskäännökset vasempaan ja oikeaan ("molemmat oikeaan/vasempaan täyskäännös, kyltit 65-66). Rally FreE:ssä on eräänlainen pujottelun ja houkutuksen yhdistelmäliike, jossa pujoteltavat esineet voivat olla ruokaa lukuunottamatta mitä tahansa, eikä koira saa koskea tai kiinnittää huomiota niihin. Temponmuutoksia ei ole, vaan kaikki liikkeet suoritetaan normaalissa käynnissä.

Erilaiset ympyrät ja kiertoliikkeet ovat merkittävässä osassa Rally FrEe:tä. Koiran tulee osata pyörähdys ohjaajan vasemmalla, oikealla, edessä ja takana. Ohjaaja ja koira voivat myös pyörähtää samanaikaisesti. Lisäksi koiran tulee osata kiertää ympyrä ohjaajan ympäri molempiin suuntiin myös esimerkiksi silloin, kun ohjaaja tekee 90 asteen käännöksen. Ympyrä voidaan kiertää mm. useampaan kertaan paikalla olevan ohjaajan ympäri tai niin, että ohjaaja kiertää omaa ympyräänsä vastakkaiseen suuntaan samanaikaisesti, kun koira liikkuu. Koira voi myös peruuttaa ohjaajan ympäri. Kylteissä on myös erilaisia versioita pujottelusta ohjaajan jalkojen välistä.

Ylimmässä luokassa on pari kylttiä, joissa koira peruuttaa ohjaajansa luota vähintään neljän askeleen verran. Toisessa kyltissä koiran tulee tämän lisäksi vielä tehdä jokin vapaavalintainen muu käytös kauko-ohjattuna. Muilta osin kaikki Rally FrEen liikkeet tehdään ohjaajan välittömässä läheisyydessä.

 

Alokasluokassa on kaksi asennonvaihtoja sisältävää kylttiä (istu-seiso ja maahan-seiso) sekä kyltit, joissa koira istuu ja nostaa joko vasenta tai oikeaa etutassuaan. Näitä lukuunottamatta lajissa ei ole pakollisia istumisia tai makaamisia sisältäviä tehtäviä. Paikallaoloa ei myöskään ole paria lyhyttä seisomaan jäämistä lukuunottamatta.

Poikkeuksena rally-tokon suorituspaikkoihin Rally FrEe:ssä ei-suuntaa vaihtavat tehtävät suoritetaan aina niin, että koira on uloimpana kylttiin nähden. Tällöin esimerkiksi koiran seuratessa oikealla puolella kyltti jääkin ohjaajan vasemmalle. Kylteissä on radalla pienet merkit vasemmalla, oikealla tai keskellä kertoen siitä, missä koiran tulisi olla suoritushetkellä. Jos merkki on kyltin oikeassa laidassa, tulisi koiran olla ohjaajan oikealla puolella.

Liikkeen suorituspaikka on Rally FrEe:ssä vapaampi kuin rally-tokossa. Riittää, että käytös on suoritettu ennen seuraavalle kyltille tuloa; suorituksen ei siis tarvitse tapahtua juuri kyltin kohdalla tai vähän ennen sitä.

 

Rintamasuunta on tärkeä

Yksi Rally FrEe:n keskeisimmistä asioista ovat huolelliset, puhtaat asennot. Tämä tarkoittaa rintamasuunnan suoruutta sekä kylttien välissä että niiden suoritusten aikana. Koiralta tämä edellyttää huolellista kehon- ja erityisesti takapään käyttöä. Erityisesti avoimesta luokasta löytyy useita kylttejä tähän liittyen. Rally FrEe:n arvostelussa 360 asteen käännöksissä koiran etujalkojen tulee käytännössä pysyä koko ajan kännöksen keskipisteenä; sama koskee täyskäännöksiä. Avoimen luokan kyltit 44 ja 45 ovat vastaavat käännökset mutta niin, että koira ja ohjaaja ovat koko ajan vastakkain toisiaan. Ylimmässä luokassa on sitten vielä 180 ja 360 asteen käännökset niin, että koira on ohjaajan takana.

Avoimessa luokassa löytyvät myös vähitään neljä sivuaskelta käsittävät seuraamiskyltit, joissa koira on ohjaajan sivulla, edsessä tai takana ja pitää rintamasuunnan sivuaskelten aikana seuratessa. Koiran ollessa ohjaajan vierellä askeleet voivat olla koiraan päin tai poispäin. Lisäksi avoimessa luokassa koiran tulee osata seurata ohjaajaansa tämän takana sekä peruuttaa ohjaajan sivulla (vasen ja oikea) sekä edessä ohjaajan liikkuessa.

 

Vähän sijaa mielikuvituksellekin

Jokaisella Rally FrEe -radalla on neljä “vapaa valinta” -kylttiä. Kyltillä saa suorittaa minkä tahansa haluamansa liikkeen, kunhan se ei ole vaaraksi kenellekään. Koiran tulee palata vapaa valinta -kylttiä edeltäneeseen seuraamispaikkaan ohjaajan vierelle, eteen tai taakse tehtävän lopuksi. Vapaavalintainen käytös voi olla jokin olemassa olevista Rally FrEe -kylteistä, tai jokin itse keksitty temppu. Periaatteessa koirakko voi esittää saman tempun jokaisella radan vapaa valinta -kyltillä, tai keksiä kaikille kylteille eri käytöksen. Koska näiden tehtävien suunnittelu vaatii jonkin verran aikaa ja harkintaa, toimitetaan Rally FrEe -kilpailun ratapiirros osallistujille etukäteen noin viikkoa ennen kilpailuajankohtaa.

Vapaa valinta -tehtävät arvostellaan normaaliin tapaan asteikolla 1-10. Tämän lisäksi kyltistä voidaan antaa 1-5 lisäpistettä riippuen tehtävän vaikeudesta.

Vapaavalintaisten tehtävien lisäksi koirakko voi käyttää haluamaansa musiikkia suorituksensa aikana. Mikäli koirakko ei käytä omaa musiikkia, tulee kilpailun järjestäjän soittaa musiikkia suoritusten ajan, ellei ohjaaja erityisesti tätä kiellä.

Ohjaajia kannustetaan pukeutumaan kilpailuihin juhlavasti tai muuten valitsemallaan tavalla, mutta erityinen asu ei ole pakollinen eikä siitä saa lisäpisteitä. Koiralla voi olla koiratanssin tapaan kaulaimeen verrattava asuste, mutta muuten koiraa ei saa pukea.

 

Arvostelu

Rally FrEe on arvostelulaji. Tuomari antaa pisteitä koirakolle jokaisesta kyltistä riippuen suorituksen tasosta. Mitään vakiovirheitä ei ole olemassa, vaan arvostelu tapahtuu tilannekohtaisesti. Jokaisesta kyltistä voi saada 1-10 pistettä. Jos koirakko ohittaa kyltin vahingossa tai ei halua suorittaa jotain tehtävää lainkaan, ei tästä kyltistä anneta ollenkaan pisteitä. Koirakko voi kuitenkin saada hyväksytyn tuloksen, mikäli saa muilta kylteiltä riittävästi pisteitä.

Arvosteluun vaikuttavat koiran reagointi ohjaajan vihjeisiin, suorituksen täsmällisyys, seuraamisasennon laatu, yhteistyö ja koiran kyky keskittyä tehtävään. Käsimerkit ja vartaloavut ohjatessa ovat sallittuja, mutta lajissa kannustetaan mahdollisimman huomaamattomiin ja pieniin vihjeisiin. Käsimerkit ja avut vähentävät pisteitä. Kehuminen ja lukuisat suulliset vihjeet eivät vähennä pisteitä, vaan koiran suulliseen kannustamiseen rohkaistaan. Sen sijaan lelut, ruokapalkkiot tai muut vastaavat eivät ole sallittuja virallisissa kisatilanteissa kehässä.

Kylteillä suoritettavien käytösten lisäksi arvostellaan vielä erikseen seuraaminen, kontakti ja yhteistyö. Kaikista näistä voi saada 1-10 pistettä per osa-alue.

Jos koira ei pysy kyltillä ohjaajansa luona, voidaan kyseisestä kyltistä antaa ainoastaan 1-3 pistettä. Mikäli koira irtoaa ohjaajastaan kylttien välillä, voi se saada korkeintaan 7 pistettä seuraamisesta, kontaktista ja yhteistyöstä. Mikäli tätä tapahtuu enemmän kuin kerran, annetaan vastaavasti korkeintaan 1-3 pistettä. Jos koira poistuu kokonaan kehästä, suoritus hylätään.

 

Suoritus alkaa joko koiran seuratessa vasemmalla tai oikealla. Ennen lähtö-kyltin ohittamista koiran voi myös ottaa perusasentoon istumaan. Lähtö-kylttiä ei kuitenkaan arvostella. Maali-kylttinä on kaikissa luokissa aina kyltti, jossa koira kumartaa.

Koira voi olla alokasluokassa kytkettynä. Taluttimen tulee olla 4-6 jalan (n. 1,2-1,8 m) pituinen eikä se rally-tokon tapaan saa kiristyä suorituksen aikana. Mikäli koiraa ohjataan taluttimella tai rangaistaan hihnasta nykäisemällä, saa koirakko kyseisestä kyltistä 0 pistettä. Jos tätä tapahtuu kylttien välissä, annetaan koirakolle 0 pistettä sekä seuraamisesta että yhteistyöstä. Räikeissä tilanteissa tuomari voi keskeyttää koirakon suorituksen kokonaan. Ohjaaja saa pudottaa taluttimen käsistään tilanteen sitä vaatiessa, esimerkiksi koiran pujotellessa ohjaajan jalkojen välistä.

Suorituksen maksimikesto on neljä minuuttia, joskin koirakon oletetaan selviävän radasta 1-3 minuutissa. Mikäli suoritus kestää yli neljä minuuttia, ei koirakko voi saada hyväksyttyä tulosta. Tuomari voi kuitenkin antaa koirakon suorittaa radan loppuun, mikäli he ovat jo radan loppupuolella (ohittaneet kyltin nro 12).

 

Mahdollista myös Suomessa

Toistaiseksi Rally FrEe -kilpailuja ei ole juurikaan järjestetty Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä ei kuitenkaan estä kilpailemista vaikkapa Suomessa, sillä osallistua voi myös videon avulla! Videokisoja on tähän mennessä järjestetty Yhdysvaltojen lisäksi Kanadassa, Etelä-Afrikassa ja Uudessa-Seelannissa. Kiinnostusta lajiin on tullut myös Euroopan sisältä mm. Itävallasta, Iso-Britanniasta ja Hollannista.

Videolla kilpaillessa tulee saada kokoon kolmen koiran ryhmä – se voi siis olla vaikkapa yksi henkilö kolmen koiransa kanssa. Mikäli kyseessä ovat eri henkilöt, tulee heidän asua alle 500 mailin (n. 312 km) päässä toisistaan. Kisavideoita ei tarvitse ottaa samaan aikaan tai edes samassa paikassa. Osallistujat voivat myös kilpailla eri luokissa. Riittää, että videot toimitetaan arvosteltavaksi 10 päivän kuluessa siitä, kun osallistujat ovat saaneet ratapiirroksen. Arvostelu tapahtuu noin kahden viikon kuluessa.

Ennen kisauran aloittamista koirakon täytyy rekisteröityä. Normaaleihin kilpailuluokkiin voivat osallistua yhden vuoden täyttäneet koirat olivatpa ne puhdas- tai sekarotuisia.

 

 

Kyltit, kylttiselosteet ja säännöt ovat tulostettavissa osoitteessa http://www.rallyfree.com/. Sivustolta löytyy myös paljon videoita sekä lajista yleisesti että yksittäisten kylttien suoritustavoista.